Järnvägens Bågskytteförening
NUM 2015

Registration is now officially closed
We will no longer accept any more changes or late registrations. All accreditation cards will now go to print!

Nu stänger vi officiellt anmälningskontoret
Det går inte längre mejla in och göra ändringar i sin anmälan till NUM2015.

IMPORTANT information about accreditation!!
ALL coaches and leaders that want to have access to the archers field MUST register their participation for accreditation. We will not let anyone without the proper accreditation card to access the archers competition field.

If you have not registered your participation as coach or leader. Please do that as soon as possible by filling in the entry form and send it to num@jif.nu

There is no fee for participation as coaches and leaders.

Viktig information om ackreditering !!
ALLA tränare och ledare som vill ha tillgång till tävlingsfältet måste anmäla sitt deltagande för ackreditering. Vi kommer inte att låta någon utan ordentlig ackrediteringskort tillträda bågskyttarnas tävlingsområde.

Om du inte har registrerat ditt deltagande som tränare eller ledare. Var snäll och gör det så snart som möjligt genom att fylla i anmälningsformuläret och skicka det till num@jif.nu

Det finns ingen avgift för att delta som tränare och ledare.

------>>>>IANSEO <<<<------

Information kring klasser och avstånd

Invite (english)
Inbjudan

Anmälningsblankett
Entry form