Järnvägens Bågskytteförening
Arbetsveckan v.30

Fredag

Under fredagen så var det totalt 21 arbetare på plats vid anläggningen i Tomta. Totalt arbetades det ca 125 timmar.

Det som blev gjort under fredagen var att vi fick all gips skruvad på insidan av hallen, vi fick upp lite utvändig gips på gaveln och det skruvades takfotsbrädor, det sista takteglet lades upp och nockpannorna skruvades på plats, vi lyfte upp luftfläkten på plats och det planterades blommor i vallen och städades både ute och inne.Torsdag

Under torsdagens arbetsdag var det 17 arbetare som dök upp, dessa avlöstes senare på eftermiddagen av ytterligare några arbetare. Totalt arbetades det ca 110 timmar under torsdagen.

Det som blev gjort var att det skruvades osb och gipsskivor, drogs elrör, spacklade och slipades gipsskivor, byggdes blomlådor, arbetade med fläktrummet, spikade takfotsbrädor. lagades mat åt arbetarna, trimmade gräs och mycket mer.

Onsdag

Under onsdagen var det 20 arbetare som var på anläggningen, under eftermiddagen dök det upp ytterligare 4st, totalt under dagen jobbade vi ca 150 timmar.

Det som blev gjort var att vi byggde landgången på vinden, byggde på fläktrummet, spikade panel, skruvade osb och gips, drog elrör, tejpade gipsskarvar och spacklade, städade, gjorde mat och bullar åt arbetarna, klippte gräsmattan och vattnade blommor.

Tisdag

Under tisdagens arbetsdag var det 24 arbetare som dök upp, dessa avlöstes av några som kom under kvällen.
Totalt arbetades det ca 150 timmar. Under denna dag blev följande gjort.
Teglet kom på plats på hela taket, det målades, spikades panel, isolerades, gipsades, byggdes på fläktrummet, drogs elrör, städades inne och ute gjordes mat åt arbetarna och lite till.Måndag

Måndagens arbetsdag lockade 23 arbetare under dagen, som totalt jobbade 170 timmar, senare under kvällen kom det 7 arbetare och löste av, som jobbade ca 15 timmar.
Totalt under denna dag 185 timmar.
Det var en hel del som blev gjort under denna dag. Vi spikade tegelläckt, plockade upp tegel på taket, målade, byggde på fläktrummet, städade, planterade blommor, spikade panel, gipsade, isolerade, drog elrör, bakade bullar och lagade mat till arbetarna.